Kết thúc dự án LPGas – Hệ thống Gas

Đây là các hoạt động hoàn thiện để chính thức đóng lại dự án thi công lắp đặt hệ thống Gas. Việc kết thúc dự án phải được thực hiện bài bản và đầy đủ. Nhà thầu bàn giao sản phẩm, nhận feedback từ khách hàng, sao lưu hồ sơ,…Giai đoạn kết thúc dự án … Đọc tiếp Kết thúc dự án LPGas – Hệ thống Gas