Triển khai hệ thống LPGas

Hệ thống Gas
Hệ thống Gas An Mỹ công nghiệp

Với những hệ thống Gas được Cty TNHH An Mỹ Công Nghiệp luôn thực hiện đúng, đủ các công việc đã được vạch ra trong kế hoạch. Thực tế triển khai và tư suy chiến lược có sự sai số tương đối nên cấp quản lý dự án gas và nhân viên trực tiếp thực hiện các công việc cần có sự linh hoạt, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nhất định.

Phân loại hồ sơ tư vấn thiết kế thi công hệ thống Gas
Phân loại hồ sơ tư vấn thiết kế thi công hệ thống Gas

Triển khai thi công hệ thống Gas – Dự án Gas

Sau khi hoàn tất thủ tục xin giấy phép xây dựng; Công ty TNHH An Mỹ Công Nghiệp bắt đầu triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống gas công nghiệp như trên giấy phép được cấp.

  1. Cử cán bộ kỹ thuật khảo sát lại vị trí xây dựng, phòng thiết kế sẽ thiết kế hệ thống gas,trình chủ đầu tư phương án hợp lý.
  2. Lập thiết kế các bước tiếp theo (thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công hệ thống LPGas);
  3. Tổ chức thấm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán;
  4. Triển khai kỹ thuật – nhân lực cho công trình Gas
  5. Phối hợp thực hiện cùng tư vấn giám sát, tư vấn chứng nhận chất lượng công trình xây dựng;
  6. Thi công xây dựng hệ thống gas như bản vẽ đã được phê duyệt.
  7. Nghiệm thu công trình Gas hoàn thành đưa vào sử dụng;
  8. Hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục thanh toán và quyết toán với chủ đầu tư;
  9. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
  10. Bàn giao công trình;
Các bước thiết kế xây dựng hệ thống gas
Cụ thể các bước thiết kế xây dựng dự án Gas

Chuyển công trình lắp dựng hệ thống gas trung tâm sang giai đoạn bảo hành – bảo trì hệ thống LPGas

Đối với hệ thống gas nhà hàng, quy trình cũng được thực hiện tương tự. Do yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu nên tất cả các khâu đều được làm – kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa công trình đi vào sử dụng.